Polityka prywatności – pliki Cookies Stadler

Polityka prywatności Strony internetowej stadler.pl

1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych gromadzonych i przetwarzanych w na stronie internetowej działającej pod adresem stadler.pl (zwanej dalej Strony internetowej), którego właścicielem jest:

Stadler Elementy Budowlane Sp. z o.o.
ul. Horodnianka 39,
16-150 Suchowola
NIP 545-168-48-65

zwany dalej Właścicielem

2. Administratorem danych osobowych, użytkowników korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciel w celu prowadzenia Strony internetowej , a w szczególności: a) świadczenia za jego pośrednictwem sprzedaży, b) reklamy produktów lub usług świadczonych przez Właściciela (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody), c) ewentualnego dochodzenia roszczeń, d) przesyłania przez Właścicieli, na wskazany adres poczty elektronicznej – zamówionego newslettera, e) zapewnienia sprawnego funkcjonowania Strony internetowej, f) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, g) tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu, h) zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów lub usług , uwzględniając dostawę Produktów, obsługę reklamacji i realizacji usług.

3. Właściciele zastrzegają sobie możliwość ujawnienia wybranych informacji dotyczących osób korzystających ze Strony internetowej właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza w/w przypadkiem dane dotyczące osób korzystających z Strony internetowej nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, chyba że osoba korzystająca z Strony internetowej wyrazi na to zgodę.

Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich uzupełniania, poprawiania oraz prawo do ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres biuro@stadler.pl

4. Pliki cookies

Strona internetowa wykorzystuje pliki Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Strony internetowej przez użytkowników. Pliki te, to w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach takich jak komputer, telefon, table, etc., wykorzystywanych przez użytkowników do korzystania ze Strony internetowej.

Pliki cookies wykorzystywane są do:
– tworzenia statystyk oglądalności oraz źródła odwiedzin,
– utrzymanie sesji użytkownika, tzn. że dzięki pliką cookie użytkownik nie musi na każdej stronie Stronie internetowej wpisywać Loginu i Hasła.

Na Stronie internetowej wykorzystywane są pliki Cookies sesyjne, które są kasowane w momencie zamknięcia przeglądarki oraz pliki Cookies okresowe, zapisywane na określony czas.

Użytkownik Strony internetowej może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące czasu ich przechowywania w urządzeniu / przeglądarce internetowej z której korzysta. Zmian tych można dokonać za pomocą ustawień / narzędzi przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ponadto użytkownik może ręczeni usunąć wszystkie lub część plików Cookies, całkowicie zablokować tworzenie plików Cookies lub ustawić powiadomienia o ich tworzeniu – szczegóły dotyczące wprowadzania tych zmian można sprawdzić w poszczególnych przeglądarkach. Należy przy tym pamiętać, że ograniczenie możliwości tworzenia plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na Stronie internetowej

5. Kwestie bezpieczeństwa
Należy pamiętać aby przed każdym odejściem od komputera lub opuszczeniu Strony internetowej kliknąć na link “wyloguj”, jeżeli wcześniej nastąpiło zalogowanie. Ponadto nie należy udostępniać loginu i hasła do Swojego konta osobom trzecim.